Питання душпастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил України

kapelanstvoЗгідно з розпорядженням Прем’єр-міністра України А. Яценюка від 2 липня 2014 р. № 677-р "Про службу військового духовенства (капеланські службу) у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі" створена робоча група, яка має розробити проект Положення про службу військового духовенства (капеланства) у Збройних Силах України.

До складу даної групи входять представники Міністерства оборони, Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України та інші зацікавлені особи.

 

Як показали перші зустрічі, проведені по даному питанню, робота передбачається дуже кропітка, але вкрай необхідна, адже мова йде про духовне опікування військовослужбовців – людей, які покликані збройно, часто з ризиком для власного життя, зберігати мир і спокій громадян України, захищати цілісність нашої країни. Питання введення душпастирських структур стало ще більш актуальним зараз, коли проливається кров наших громадян на Сході України.

В проекті «ПОЛОЖЕННЯ про службу військового духовенства (капеланства) у Збройних Силах України» зокрема зазначені такі розділи з викладеними в них роз’ясненннями:

1. Загальні положення

1.3 Штатне військове духовенство (капеланство) є складовою частиною Збройних Сил України.

1.4. Діяльність служби військового духовенства (капеланства) здійснюється виходячи з таких принципів:

- забезпечення конституційних прав громадянина на свободу совісті і віросповідання;

- добровільності участі військовослужбовців Збройних Сил України у заходах релігійної опіки;

- рівності усіх конфесій, віруючі яких проходять службу у Збройних Силах України, у можливостях задоволення релігійних потреб віруючих;

4. Рада у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України та служба військового духовенства (капеланська служба)

4.1. Консультативно-дорадчим органом з питань організації задоволення релігійних потреб військовослужбовців Збройних Сил України виступає Рада у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України (далі – Рада).

4.3. Рада, у межах своєї компетенції:

- взаємодіє зі структурним підрозділом з питань служби військового духовенства (капеланства) Міністерства оборони України;

- здійснює міжконфесійну взаємодію військових священиків (капеланів), які є священнослужителями церков, що входять до Ради;

- бере участь в організації відбору представників церкви (релігійних організацій) для забезпечення релігійних потреб військовослужбовців Збройних Сил України в мирний та воєнний час, а також в умовах виконання миротворчих місій.

5. Військові священики (капелани)

5.1. Основні завдання військових священиків (капеланів):

- Задоволення релігійних потреб військовослужбовців;

- ознайомлення особового складу з духовною спадщиною українського народу;

- виховання любові до Бога, готовності до самопожертви заради Батьківщини і ближніх;

- розвиток у військовослужбовців стійких моральних якостей – справедливості, мужності, поміркованості, дисциплінованості, вірності своїм обов’язкам тощо;

- виховання почуття любові до Батьківщини, поваги до загальнолюдських цінностей, культурного та духовного надбання;

- підтримання зв’язків з представниками релігійних організацій в місці дислокації військ (сил);

- організація забезпечення особового складу культовим майном та священними текстами тих релігій, віруючі яких служать у військові частині, молитовниками, іншими друкованими виданнями;

- організація духовної опіки учасникам бойових дій, членам їх сімей та військовослужбовцям, які цього потребують;

- організація діяльності бібліотеки духовної літератури.

5.2. Вимоги до військових священиків (капеланів) та їхній відбір

5.2.1. Військовим священиком (капеланом) може бути громадянин України, який:

- є священнослужителем релігійної організації, яка представлена в Раді у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України;

- має не менш як трирічний досвід діяльності в сані та рекомендований главою церкви для задоволення релігійних потреб віруючих військовослужбовців Збройних Сил України;

- не має подвійного громадянства;

- має релігійну освіту не нижче середньо-спеціального рівня;

- має стан здоров’я, який дозволяє йому виконувати функції військового священика (капелана) в мирний та воєнний час.

6. Підготовка та призначення військових священиків (капеланів)

6.1. Кожна конфесія самостійно забезпечує загальну богословську підготовку кандидатів на посади військових священиків (капеланів) у відповідних духовних навчальних закладах – духовних академіях, університетах, теологічних факультетах, семінаріях, медресе тощо.

6.2. Кожен військовий священик (капелан) зобов’язаний пройти навчання у навчальному центрі Збройних Сил України за програмою, яка включає основи військової справи, військово-гуманітарну та військово-психологічну підготовку.

6.4. Штатні військові священики (капелани) призначаються на посади в окремих полках, бригадах, військових навчальних закладах та навчальних центрах, госпіталях, військово-морських базах наказом Міністра оборони України.

6.5. Посади військових священиків (капеланів) вводяться з розрахунку чисельності особового складу військової частини:

500-1000 чол. – 1 військовий священик (капелан);

6.9. Після призначення військовий священик (капелан) підписує з командиром військової частини трудовий договір (контракт)

6.12. Військові священики (капелани) підпорядковуються:

- військовому командуванню в питаннях: організації релігійних заходів, забезпечення своєї діяльності, дотримання розпорядку дня;

- своїй церковній (релігійній) ієрархії в питаннях: організації релігійного життя, церковного суду, взаємодії з місцевим духовенством та ієрархією своєї конфесії, дотримання приписів здійснення богослужінь та молитовних практик.

- Цілком зрозуміло, що все ще буде не раз доопрацьовуватися, перевірятися юристами, відповідними органами, будуть зміни і доповнення, але при цьому маємо надію, що перші важливі кроки до офіційного впровадження душпастирських структур в силові відомства України зроблено.

Довідка:

Рада у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України створена в березні 2009 року та у своєму складі включає представників найбільших конфесій, вірні яких несуть військову службу: Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Православної Церкви (в єдності з Московським патріархатом), Української Греко-Католицької Церкви, Української Автокефальної Православної Церкви, Римсько-Католицької Церкви в Україні, Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів, Духовного управління мусульман України.

Головуючим Ради на 2014 рік було обрано заступника голови Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів Михайла Андрашка, а секретарем представника Синодального управління УПЦ КП підполковника запасу Ігоря Гриба.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 2 липня 2014 р. № 677-р

Київ

Про службу військового духовенства (капеланські службу) у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі

1. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ та Адміністрації Державної прикордонної служби:

- у місячний строк розробити та затвердити відповідно до компетенції положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі, визначивши, що священнослужителі, які запропоновані релігійними організаціями та успішно пройшли відбір, працевлаштовуються з укладенням відповідних трудових договорів у підрозділи Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, належать до персоналу Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби і є військовими священиками (капеланами);

- здійснити у місячний строк після затвердження зазначених положень відбір осіб з числа священнослужителів, які запропоновані релігійними організаціями для забезпечення душпастирської опіки військовослужбовців і резервістів Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, згідно з вимогами таких положень;

- забезпечити організацію навчання військових священиків (капеланів) основ військової справи, а також їх військово-гуманітарну та військово-психологічну підготовку;

- щороку інформувати Кабінет Міністрів України і Міністерство культури про стан служби військового духовенства (капеланської служби) та подавати відповідну статистичну звітність.

2. Міністерству соціальної політики підготувати пропозиції щодо доповнення Класифікатора професій професією, за якою забезпечується душпастирська опіка військовослужбовців і резервістів Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

3. Міністерству культури:

- сприяти координації співпраці релігійних організацій з Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Адміністрацією Державної прикордонної служби з питань служби військового духовенства (капеланської служби);

- проводити відповідний моніторинг та щокварталу подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про проведену роботу.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Радимо почитати

  • Бессмертный квартет +

    Ранним утром 3 февраля 1943 года американские моряки с транспортного судна «Дорчестер», дрожа от холода, наблюдали, как их корабль медленно погружается в бездонную пучину Северной Атлантики. Всматриваясь в темноту, изредка прорезаемую вспышками сигнальных ракет, они силились рассмотреть силуэты четырех человек, которые остались стоять на палубе, взявшись за руки. Детальніше
  • Дилеммы в бою +

    В жизни каждого христианина рано или поздно наступает момент, когда он встает перед сложным выбором, как ему поступить в сложившихся обстоятельствах. В таких случаях верующему человеку необходимо принять то единственно правильное решение, которое не идет вразрез с учением Христа. Детальніше
  • Последние встречи перед лицом смерти +

    В августе 1943 года я поступил на действительную службу. После того, как прошел курс обязательной военной подготовки, я был направлен на работу в крупный госпиталь. С марта 1944 года на протяжении 14 месяцев мы заботились о лечении раненых и больных. В июне 1945 мы переправились через Ла-Манш во Францию и 15 июля прибыли в Германию. Детальніше
  • 1