Шляхи підвищення ефективності публічного управління та публічної служби в Україні: біблійні витоки

Прапорщик с БиблиейВажливість і масштабність завдань адміністративної реформи, необхідність удосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин, зокрема тих, що складаються в сфері публічного управління України, приведення системи управління у відповідність до сучасного рівня розвитку відносин між особою та державою передбачає проведення глибоких наукових досліджень.

На нашу думку біблійні, християнські принципи державного управління є тими непізнаними в Україні (але не у світі) закономірностями, пізнання й застосування яких може кардинально вплинути на співвідношення інтересів державної влади та інтересів людини на користь останніх. На українських землях переважно культивувалась тотально-домінуюча перевага державних, владних інтересів над людськими. З часів хазарів, половців, Чингізхана та Золотої орди, через турецько-османський халіфат протягнулась стійка система державотворення та свідомості, коли людина та її життя не цінувались.

Детальніше...

Істинний керівник

True leaderЧи ви добре підготований як командир? Чи вважаєте себе природженим лідером? Можливо. Але яким сильним не був би командир, він, як і всі, інколи почувається слабким. Постійна відповідальність виснажує, пригнічує, іноді лякає. Як це подолати?

Найвищим прикладом керівника є Ісус Христос, Син Божий. Він вибрав дванадцятьох апостолів, щоб вони пішли за Ним і поширювали Його вчення. Протягом трьох років Він керував і готував Своїх учнів до виконання нелегкого завдання. При цьому Христос виявив якості справжнього керівника.

Детальніше...

Бессмертный квартет

14Ранним утром 3 февраля 1943 года американские моряки с транспортного судна «Дорчестер», дрожа от холода, наблюдали, как их корабль медленно погружается в бездонную пучину Северной Атлантики. Всматриваясь в темноту, изредка прорезаемую вспышками сигнальных ракет, они силились рассмотреть силуэты четырех человек, которые остались стоять на палубе, взявшись за руки.

 

Детальніше...

Дилеммы в бою

Hemingway Tom-SarahВ жизни каждого христианина рано или поздно наступает момент, когда он встает перед сложным выбором, как ему поступить в сложившихся обстоятельствах. В таких случаях верующему человеку необходимо принять то единственно правильное решение, которое не идет вразрез с учением Христа.

 

Детальніше...

Последние встречи перед лицом смерти

Капеллан армии США Генри Т. Герек

450 bigВ августе 1943 года я поступил на действительную службу. После того, как прошел курс обязательной военной подготовки, я был направлен на работу в крупный госпиталь. С марта 1944 года на протяжении 14 месяцев мы заботились о лечении раненых и больных. В июне 1945 мы переправились через Ла-Манш во Францию и 15 июля прибыли в Германию.

 

Несколько месяцев спустя я был назначен капелланом находившимся под судом Военного Трибунала офицерам высшего нацистского командования.

 

Детальніше...